این پرسشنامه به منظورسنجش میزان رضایت شما عزیزان و استفاده کنندگان از لوله های تولید شده در شرکت لوله پلی اتیلن بوکان ، طراحی شده است.

باتشکر از همکاری صمیمانه شما، لطفا با تکمیل کردن این پرسشنامه مارا در ارتقاء کیفیت خدماتمان یاری بفرمایید.

 کد فرم: 08-13-F40
مـــــوارد