شرکت لوله پلی اتیلن بوکان با نزدیک به دو دهه سابقه در تولید انواع لوله های پلی اتیلنی با استفاده از تکنولوژی روز و تجهیزات مدرن، به منظور ارتقاء توان کمی و کیفی تولیدی و حفظ منافع طرفهای کاری با الگو قرار دادن استانداردهای یکپارچه IMS موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد:
آرمان ما:
1) ترویج تفکر سیستمی در کلیه سطوح سازمان
2) ارتقای جایگاه سازمان در بازارهای منطقه وبین الملل
3) تلاش برای داشتن محیطی پاک
4) بهبود مستمر واثر بخشی زمینه های سازمانی

اهداف ما :

1) افزایش سطح رضایت مندی ذینفع های سازمان
2) افزایش ایمنی وبهداشت پرسنلی در سطح سازمان
3) کاهش آلاینده های احتمالی سازمان
4) افزایش سودآوری با توجه به کیفیت وکمیت محصولات
5) رسیدگی دقیق وبه موقع به شکایات مشتری

برنامه های ما:

1) آموزش وپرورش نیروی انسانی
2) ایجاد تعاملات مستمر با سازمان های منطقه ای وبین المللی
3) انجام تحلیل های دوره ای شاخص های سازمان
4) رعایت الزامات استانداردهای تولیدی ومدیریتی
عوامل فوق چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کیفیت میباشد. در این راستانماینده ی مدیریت باحکم اینجانب معرفی و مسئولیت های مرتبط را عهده دار شده اند.
انتظار می رود کلیه کارکنان با رعایت مفاد مستندات تهیه شده وانجام مسئولیت های محوله همکاری های لازم را بانماینده مدیریت در حفظ و ارتقاء نظام مدیریت کیفیت معمول دارند.
این بیانیه براساس نتایج جلسات بازنگری مدیریت ویرایش خواهد شد.
مدیرعامل- محمدعزیزنژاد
شماره بازنگری: -2