لطفا هرگونه شکایت / انتقادمربوط به خدمات آزمایشگاه یا موارد دیگر را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید تا در اسرع وقت بررسی و ترتیب اثر داده شود. ضمناً از طریق شماره تلفن های 46433445- و 46433444-(044) در ساعات اداری پاسخگوی شما هستیم.

مشخصات سفارش
مـــــواردcaptcha