مشتری گرامی با سلام، ضمن سپاسگزاری از انتخاب آزمایشگاه این شرکت برای انجام آزمونهای مورد نیازتان مستدعی است با تکمیل فرم زیر، ما را در ارائه خدمات بهتر و بالا بردن سطح کیفی یاری نمایید. پیشاپیش از مساعدت تان قدردانی می نماییم.

مشخصات سفارش
مـــــوارد